Tijd-voor-jou
Grada van Amesfoort
Rosendael 22
1121 HH Landsmeer
t: 020-4823369
m: 06-53890505

e: grada@tijd-voor-jou.nl

AGBcode:
Zorgverlener: 94-01147
Praktijk: 94-59183

Licentcode RBNG: 204791R
Lidnummer NVPA: 101635


     

Afscheid thuis

Ieder mens heeft recht op afscheid nemen. Wanneer je er niet over spreekt als iemand ernstig ziek is, dan ontneem je jezelf en de ander de kans om erover te praten of er samen over te zwijgen.
Veel mensen vinden dit moeilijk en kunnen wat hulp wel gebruiken.
Hoe neem je samen in kleine kring of met familie afscheid van elkaar.
Wanneer zeg je datgene wat je nog zeggen wilt.
Hoe geef je fiat aan de stervende dat het genoeg is.
Dit kan binnen een samenkomst van dank, of een ziekenzegen. Een ziekenzegen is een goed ritueel uit de Rooms-katholieke Kerk.
Ook kun je samenkomen rondom het goede wat het leven heeft gebracht en elkaar daarvoor te bedanken.

Samen kunnen we een goed afscheid voorbereiden en delen.

Goed afscheid werkt helend
en geeft een blijvend gevoel van Samen.