Tijd-voor-jou
Grada van Amesfoort
Rosendael 22
1121 HH Landsmeer
t: 020-4823369
m: 06-53890505

e: grada@tijd-voor-jou.nl

AGBcode:
Zorgverlener: 94-01147
Praktijk: 94-59183

Licentcode RBNG: 204791R
Lidnummer NVPA: 101635

     

Even voorstellenGrada

Ik ben Grada van Amesfoort-Buffing.

Ik heb ruim 35 jaar gewerkt als verpleegkundige.
Met de dood kwam ik voor het eerst in aanraking op de verloskamers. Vervolgens werkte ik op de kinderafdeling van het Emmakinderziekenhuis later kinderAMC. Naast de vele leuke dingen kreeg ik daar ook met de dood te maken. Daar werd mijn belangstelling groter om dicht bij mensen te staan in hun diepste verdriet.

Na mijn studie theologie ging ik werken als geestelijkverzorger bij 2 instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. Hier begeleidde ik de bewoners en zijn omgeving bij:

Ik ben mij in stervensbegeleiding, verlies, afscheid en nazorg gaan verdiepen door het volgen van de onderstaande opleidingen:

De LSR heeft mij opgenomen in het verwijsbestand alsgecertificeerd rouw-en verliesbegeleider.

Ik ben lid van de NVPA. Door dat lidmaatschap ben ik een geregistreerd rouw- verliestherapeut. Declareren bij de zorgverzekeraars is dan mogelijk.

Ook ben ik ingeschreven bij de RBNG als registertherapeut BNG©. RBNG is de afkorting van Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg. Allen die in dit register zijn ingeschreven zijn onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht.