Tijd-voor-jou
Grada van Amesfoort
Rosendael 22
1121 HH Landsmeer
t: 020-4823369
m: 06-53890505

e: grada@tijd-voor-jou.nl

     

Belangrijke sites.

De LSR leid op, registreert en bewaakt de kwaliteit van de rouw- en verliesbegeleiders.

 

© Merweboek – Sliedrecht
MERWEC/ART nr. 448009
Ontwerp: Harry van der Geer

 

NVPANVPA is een afkorting van: Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. Het NVPA een multidisciplinaire beroepsvereniging en beperkt zij zich niet alleen tot de groepen die in haar naam zijn opgenomen. Het NVPA richt zich primair op de therapeutische (geestelijke) hulpverlening.

 

De Stichting RBNG is sinds 2006 een registratie-instituut voor therapeuten, die werkzaam zijn binnen de natuurlijke gezondheidszorg en die actief zijn op hbo-niveau. Therapeuten uit alle disciplines binnen de sector staan bij ons ingeschreven. RBNG doet echter veel meer dan het alleen maar registreren van therapeuten. Zie voor meer informatie de website die hier kan vinden.