Tijd-voor-jou
Grada van Amesfoort
Rosendael 22
1121 HH Landsmeer
t: 020-4823369
m: 06-53890505

e: grada@tijd-voor-jou.nl

AGBcode:
Zorgverlener: 94-01147
Praktijk: 94-59183

Licentcode RBNG: 204791R
Lidnummer NVPA: 101635


     

Tarieven

                         

Eerste gesprek €30.- per sessie
Individueel gesprek €60.- per sessie
Coaching €60.- per sessie
Kinderen €40.- per sessie
Afscheidviering thuis €250.- *
Afscheidviering in aula of kerk* €350.- *

*inclusief voorbereiding en nagesprek.

Bij afspraken thuis worden bij een reisafstand van meer dan 10 kilometer, reiskosten in rekening gebracht à €0,35 per kilometer.

Sommige verzekeraars en gemeenten (WMO-persoonsgebonden budget) vergoeden de kosten of een deel ervan. Als u aanvullend verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar kunt u de nota’s daar declareren. Omdat verzekeraars verschillende soorten aanvullende polissen kunnen hebben is het bedrag van de vergoeding verschillend. Het NVPA heeft een lijst van zorgverzekeraars samengesteld met hun polissen en de daarbij behorende vergoedingen. Die lijst vindt u hier.